دانلود دفترچه دستورالعمل و فرمهای ویژه غرف خودساز/دارای تزئینات ویژه


طرحهای اجرائی فقط در روزهــای  یکشنبه 25، دوشنبه  26 و سه شنبه 27  شهریور ماه 1397 از ساعت 4 لغایت6  بعدازظهر توسط مهندسین ناظر ستاد برگزاری مورد بررسی قرار گرفته و مجوز نهائی غرفه سازی توسط ستاد برگزاری صادر خواهد شد. در صورت عدم مراجعه پیمانکار غرفه سازی در روزهای یاد شده شرکت کننده و پیـــمانکار غرفه سازی منتخب ملزم به پرداخت جریمه دیر کرد (به ازای هر روز 1/000/000ریال) خواهند بود.

 
دانلود فایل پی دی اف دفترچه اطلاعات دستورالعمل و فرم های تعهد غرفه سازی، جمع آوری،

 

تخلیه و عدم وارد نمودن خسارت

 

 

 دانلود فایل پی دی اف فرم تعهد نامه و تائیدیه طرح غرفه خودساز - فرم 102

 

 

 


 


دانلود فایل پی دی اف فرم درخواست انشعاب برق