دانلود دفترچه دستورالعمل و فرمهای ویژه غرف خودساز/دارای تزئینات ویژه

.

 

 

دانلود فایل پی دی اف دفترچه اطلاعات دستورالعمل و فرم های تعهد غرفه سازی، جمع آوری، تخلیه و عدم وارد نمودن خسارت

دانلود فایل پی دی اف فرم های تعهد غرفه سازی، جمع آوری، تخلیه و عدم وارد نمودن خسارت   

 


دانلود فایل پی دی اف فرم تعهد نامه و تائیدیه طرح غرفه خودساز - فرم 102 

 

 

دانلود فایل پی دی اف فرم درخواست انشعاب برق
دانلود فایل پی دی اف فرم تعهد لباس متحدالشکل
کلیه مبالغ سپرده نقدی غرفه  باید به حساب جاری شرکت پالار سامانه بشرح زیر واریز گردد.

بانک اقتصاد نوین شعبه شیراز شمالی کد 117

شماره حساب 117253967471   بنام شرکت پالارسامانه

 شماره شبا: 830550011700205396747001 IR

شماره کارت : 2975-4000-1219-6274