فرم ارسال اطلاعات و درخواست اولیه متقاضیان مشارکت در بخش داخلی
دانلود فرم ارسال اطلاعات و درخواست اولیه متقاضیان مشارکت در بخش داخلی
ایران تله کام 2021
توضیحات ضروری:


فرم درخواست اولیه دارای قابلیت تکمیل بر روی رایانه می باشد. (برای تکمیل فرم ابتدا آن را روی رایانه خود  ذخیره نموده - برای پر کردن فرم نیاز به استفاده از نرم افزار  Adobe Acrobat Pro DC  می باشد -

لازم است که فرم درخواست اولیه پس از ذخیره و تکمیل علاوه بر ارسال به آدرس ایمیل cv.palar@gmail.com   پس از مهر و امضاء توسط متقاضی به شماره  88044817 نیز فاکس شود.