راهنمای شرکت کنندگان

«شرایط جانمایی اینترنتی غرفـه و رزرو اولیه - قوانین و مقررات جانمایی اینترنتی غرفـه و رزرو اولیه»

 

فقط ویژه شرکت کنندگان بخش ریالی متقاضی مشارکت در داخل سالن

 

به منظور تسهیل و تسریع در امر جانمائی و رفاه حال مشارکت کنندگان نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی جانمایی غرف و رزرو اولیه فقط جهت شرکت کنندگان بخش ریالی متقاضی مشارکت در داخل سالن در نمایشگاه ایران تله کام 2018  طی مراحل زیر بصورت اینترنتی انجام خواهد شد.

 

شرایط  و نحوه جانمایی اینترنتی غرفـه و رزرو اولیه 

(فقط ویژه شرکت کنندگان بخش ریالی متقاضی مشارکت در داخل سالن)

 

مرحله اول – ارسال فرم درخواست اولیه

 

متقاضیان مشارکت دربخش ریالی در داخل سالن موظفند فرم درخواست اولیه خود را (قابل دانلود در وبسایت نمایشگاه)  با معرفی نماینده تام الاختیار ثابت مسئول ثبت نام و ذکر جزئیات گروه کالائی تا تاریخ مقرر و قبل از شروع جانمایـی اینترنـتی و رزرو اولیه برای انجام مراحل عضویت در سایت جانمائی اینترنتی،  به ستاد برگزاری ارائه نمایند تا جهت امکان ورود به سایت جانمائی در تاریخ و ساعتی که باطلاع خواهد رسید برای متقاضی مشارکت طبق روال کاری و پس از بررسی مدارک ارزی-ریالی «کدکاربری و گذرواژه»  تعریف گردیده و به ایشان اعلام گردد.

 

·         جهت دریافت «کدکاربری و گذرواژه» برای ورود به سایت جانمائی  و نیز امکان  ارسال اطلاعیه های ستاد برگزاری به متقاضیان و مشارکت کنندگان تا زمان برگزاری نمایشگاه درج  آدرس e-mail   و شماره تلفن همراه فرد مسئول ثابت ثبت نام در فرم درخواست اولیه الزامی میباشد.

·         با توجه به اینکه اطلاع رسانی از طریق سامانه ارسال پیامک انبوه صورت می گیرد لازم است تا شماره تلفن همراه ارائه شده از قابلیت دریافت پیامک انبوه برخوردار باشد.

·         درصورت عدم اقدام بموقع متقاضی جهت انجام هر کدام از مراحل مختلف: ارسال فرم درخواست اولیه،  بررسی مدارک، جانمائی اینترنتی و ثبت نام قطعی در زمانهای مقرر،  درخواست متقاضی منتفی تلقی گردیده و با توجه به کثرت متقاضیان مشارکت در نمایشگاه و محدودیت سالنها و فضای باز تحت پوشش برگزارکننده جهت واگذاری غــــرفه به متقاضیان، ستاد برگزاری صرفا" به واسطه فرمهای درخواست اولیه ارسال شده،  هیچگونه تعهدی نخواهد داشت.  

 

مرحله دوم – بررسی مدارک ارزی - ریالی

 

متقاضیان مشارکت در بخش ریالی موظفند (همزمان با ارسال فرم درخواست اولیه) نسبت به ارائه مدارک لازم به ستاد برگزاری شامل: 

·         پروانه بهره برداری یا پروانه صنفی تولیدی معتبر  (ارائــــــه جواز تاسیس جهت مشارکت در بخش داخلی مورد قبول نمی باشد.) شرکتهائی که دارای پروانه  های یاد شده نیستند، ملزم به ارائه تائیدیه کتبی فعالیت تولیدی خود از اداره صنایع استان محل استقرار خود می باشند.

·         ثبت آرم تجاری محصولات 

·         تائیدیه تولید براساس یکی از استانداردهای ملی و یا معتبر بین المللی 

·         بروشور وکاتالوگ شرکت متقاضی در خصوص کالاها و خدماتی که توسط شرکت کننده در نمایشگاه ارائه خواهد شد.

 

جهت بررسی ارزی – ریالی و اخذ تائیدیه مجاز بودن ثبت نام متقاضی در بخش ریالی نمایشگاه ایران تله کام 2018 اقدام نمایند.

 

 

·         به متقاضیانی که مدارک یاد شده فوق را تا قبل از شروع ثبت نام اینترنتی به ستاد برگزاری ارائه ننموده و اخــــــذ تائیدیه ننمایند «کدکاربری و گذرواژه» جهت امکان ورود به سایت و جانمائی اینترنتی، ارائه نخواهد گردید.   

·         دریافت کدکاربری و گذرواژه از ستاد برگزاری لزوما" به معنای امکان واگذاری غرفه به متقاضیان نمی باشد و تخصیص و انتخاب مکان غرفه براساس اولویت زمانی مراجعه به سایت جانمائی (براساس برنامه زمانبندی)، انتخاب غرفه و ثبت فرم اینترنتی و انجام مراحل اینترنتی تا انتها بوده و در صورت مراجعه متقاضی به سایت جانمائی پس از تکمیل ظرفیت سالنهای تحت پوشش برگزار کننده هیچگونه تعهدی جهت تخصیص غرفه به متقاضی نخواهد داشت.

 

مرحله سوم – جانمائی اینتر نتی غرفه و رزرو اولیه

 

این مرحله پس از طی مراحل اول و دوم آغاز خواهد شد. در ایـن مرحله، متقاضیان مشارکت با دریافت «کدکاربری وگذرواژه» از ستاد برگزاری می توانند از روز وساعتی که توسط ستاد برگزاری اعلام  خواهد شد با مراجعه به سایت اینترنتی نمایشگاه به نشانی:  www.irantelecomfair.com

غرفه مورد نظر خود را (بشرح زیر در گام های جانمایی اینترنتی غرفـه) ) رزرو نموده و فقط به مدت  3 روز (با احتساب روزهای تعطیل) فرصت خواهند داشت تا مبالغ مربوط به غرفه رزرو شده را بصورت فیش نقدی/ چک به تاریخ روز پرداخت نموده و اصل مدارک پرداخت را به همراه فرم 1- ثبت نام (صفحه 9 دفترچه اطلاعات ثبت نام)  و سایر مدارک لازم  قید شده در صفحه 6 دفترچه اطلاعات ثبت نام در این مهلت 3 روزه  به ستاد برگزاری نمایشگاه تحویل نمایند.

رزرو اولیه غرفه جانمایی شده اینترنتی توسط شرکت متقاضی در این مرحله، فقط درصورتی قطعی خواهد شد که اصل مدارک پرداخت،  فرم اینترنتی ثبت رزرو مـــــــوقت / علی الحساب قابل پرداخت و فرم 1- ثبت نام (صفحه 9 دفترچه اطلاعات ثبت نام) وسایر مدارک لازم قید شده در صفحه 6 دفترچه اطلاعات ثبت نام در مدت 3 روزه  مقرر (با احتساب روزهای تعطیل) به ستاد برگزاری تحویل گردد. درغیراینصورت، غرفه منتخب اینترنتی شرکت متقاضی از حالت رزرو خارج شده و بعنوان غرفه آزاد در اختیار سایر متقاضیان قرار خواهد گرفت و برگزارکننده هیچ گونه تعهد و مسئولیتی جهت واگذاری غرفه رزرو شده اولیه اینترنتی به شرکت متقاضی نخواهد داشت.

       

          ثبت نام از سایر متقاضیان مشارکت در نمایشگاه شامل:

 1-  شرکتهای بازرگانی و یا شرکتهای نمایندگی شرکتهای خارجی (شرکت کنندگان ارزی) متقاضی مشارکت در داخل سالن و فضای باز

2-  شرکت کنندگان ریالی متقاضی مشارکت در فضای باز 

طبق روال سالهای گذشته انجام خواهد گردید. خواهشمند است در خصوص نحوه ثبت نام با ستاد برگزاری تماس حاصل فرمائید.

 

 

گام های جانمایی اینترنتی غرفـه - رزرو اولیه  و ثبت نام در نمایشگاه ایران تله کام 2018:

(فقط ویژه شرکت کنندگان بخش ریالی متقاضی مشارکت در داخل سالن)

 

متقاضیانی که قصد دارند در بخش ریالی داخل سالن در نمایشگاه ایران تله کام 2018  ثبت نام نمایند، لازم است در زمان بنـــدی مقرر برای هر مــرحله،  این گام ها را طی کنند. 

 

گام اول:‌ عضویت در سایت

 

برای عضویت در سایت انجام مرحله اول (ارسال فرم درخواست اولیه) و انجام مرحله دوم (ارسال مدارک جهت بررسی ارزی– ریالی و تشخیص مجاز بودن ثبت نام متقاضی در بخش ریالی نمایشگاه توسط ستاد برگزاری) در زمان مقرر، ضروری است،  تا ستاد برگزاری برای شرکت متقاضی مشارکت طبق روال کاری تعریف شده «کدکاربری و گذرواژه»  تعریف کند.

شرکت متقاضی با کد کاربری وگذر واژه خود می تواند  وارد سایت جانمائی شده  و کنتــرل پنل شخصی خود را ببندد.

لازم است تا متقاضی پیش از آغاز زمان مراحل جانمائی اینترنتی غرفه ها و  ثبت نام در نمایشگاه برای انجام مراحل و تست کدکاربری اقدام نماید و با مرور صفحات سایت با آن آشنا گردد و حتما  دفترچه اطلاعات ثبت نام ،  شرایط و نحوه جانمایی اینترنتی غرفـه و رزرو اولیه  و قوانین و مقررات جانمایی اینترنتی غرفـه و رزرو اولیه   دقیقا" مطالعه شود.  

 

 

گام دوم :‌

انتخاب مکان غرفه در نقشه سالنهای تحت پوشش نمایشگاه

ثبت فرم ثبت نام اینترنتی - رزرو موقت غرفه

 

در این گام متقاضی مشارکت ابتدا با با مراجعه به سایت و ورود به کنترل پانل  با فشردن دکمه رزرو غرفه، با توجه به گروه کالائی و زمینه فعالیت(بشرح جدول زمانبندی فعال شدن سایت جانمائی که توسط ستاد برگزاری اعلام می گردد)، با فشردن فلش سمت راست بالای صفحه پنجره گروه کالائی را باز نموده و در فهرست زمینه فعالیت و گروه کالائی خود را علامت گذاری نموده و بدین ترتیب پنجره نقشه سالن/ سالن های مربوطه از سالنهای تحت پوشش نمایشگاه جهت انتخاب غرفه در اختیار متقاضی مشارکت قرار می گیرد. سپس متقاضی مشارکت غرفه یا غرفه­ های مورد نظر خود را از نقشه سالن تحت پوشش مربوطه انتخاب می نماید، برای این منظور لازم است بروی غرفه یا غرفه های مورد نظر به ترتیب در سالن مربوطه کلیک راست نماید و از منوی بازشده کلمه انتخاب را کلیک نماید (در این مرحله رنگ غرفه های انتخاب شده متقاضی به رنگ سبز کم رنگ در می آید)  و سپس با کلیک بروی دکمه آبی رنگ "تائید و ادامه"  در پائین پنجره نقشه و تائید مجدد در صفحه بعدی (صفحه تکمیل فرآیند رزرو) لازم است تا ثبت غرفه در صفحه سایت ادامه داده شود. متقاضی در مرحله بعد فرم « ویرایش اطلاعات» را مشاهده خواهد نمود، متقاضی باید بدون اتلاف وقت این فرم را تکمیل کند و دکمه ثبت را کلیک نماید و در صفحه بعد با فشردن دکمه آبی "کلیه اطلاعات را تائید می کنم" به مرحله نهائی رسیده و دکمه "قبول دارم و تائید نهائی" را کلیک نماید. این نکته مهم شایان توجه است که تا زمانی که دکمه "قبول دارم و تائید نهائی" کلیک نشود، متقاضیان دیگر هم فرصت انتخاب و ثبت غرفه مورد نظر را دارند.

بنابراین فقط پس از مشاهده پیام سبز رنگ "غرفه ها با موفقیت رزرو شد" غرفه فقط برای مدت  روز (با احتساب روزهای تعطیل) به نام شرکت متقاضی رزرو می­شود. در صورت عدم تکمیل مدارک لازم و تحویل آن به ستاد برگزاری در طی مدت 3 روزه  مقرر شده (با احتساب روزهای تعطیل)، غرفه منتخب اینترنتی شرکت متقاضی مجددا از حالت رزرو خارج شده و و بعنوان غرفه آزاد در اختیار سایر متقاضیان قرار خواهد گرفت و برگزارکننده هیچ گونه تعهد و مسئولیتی جهت واگذاری غرفه رزرو شده اولیه اینترنتی به شرکت متقاضی نخواهد داشت.

.

·         اکیدا" توصیه می شود تا اطلاعات کامل شرکت را که مربوط به فرم «فرم ثبت نام اینترنتی «غرفه است،  قبل از شروع جانمائی اینترنتی  با مراجعه به صفحه ویرایش اطلاعات در کنترل پانل با دقت و بطور صحیح تکمیل و ذخیره نمائید تا در زمان جانمائی از اتلاف وقت خودداری شود!

 

گام سوم :‌ ارائه اصل مدارک پرداخت،  فرم 1- ثبت نام (صفحه 9 دفترچه اطلاعات ثبت نام) و سایر مدارک لازم قید شده در صفحه 6 دفترچه اطلاعات ثبت نام در مدت مقرر به ستاد بـرگزاری (جهت قطعی شدن ثبت نام) 

 

پس از آنکه غرفه مورد نظر توسط شرکت  متقاضی رزرو و ثبت گردید متقاضی باید نسبت به تکمیل و تحویل اصل مدارک پرداخت،  فرم 1- ثبت نام (صفحه 9 دفترچه اطلاعات ثبت نام) وسایر مدارک لازم قید شده در صفحه 6 دفترچه اطلاعات ثبت نام در مدت مقرر (حداکثر 3 روز "با احتساب روزهای تعطیل"  پس از جانمایی اینترنتی غرفـه - رزرو اولیه) به ستاد بـرگزاری جهت ثبت نام نهائی غرفه رزرو شده اقدام گردد.

 

 

·         ثـبت نام قطعی غرفه رزرو شده اینترنتی منوط به ارائه فرم های تکمیل شده ثبت نام (فرمهای دفترچه اطلاعات ثبت نام) به انضمام حواله نقدی یا چک پرداخت 100% هزینه  اجاره غرفه بر اساس متراژ  درخواستی + 9% "مالیات بر ارزش افزوده" و سایر مدارک لازم بشرح صفحه 6 دفترچه اطلاعات ثبت نام - به برگزارکننده در مدت مقرر می باشد.

·         ارائه فرم اینترنتی ثبت رزرو موقت / علی الحساب قابل پرداخت مربوط به  شرکت کنندگان بخش ریالی متقاضی مشارکت در داخل سالن(حتما" به همراه فرم 1- ثبت نام (صفحه   9دفترچه اطلاعات) و سایر فرمهای دفترچه اطلاعات ثبت نام هنگام ثبت نام قطعی به ستاد برگزاری الزامی است.

·         در صورت عدم ارائه موارد فوق درموعد زمانی 3 روزه مقرر (با احتساب روزهای تعطیل) به ستاد برگزاری، غرفه منتخب اینترنتی  از حالت رزرو خارج شده و و بعنوان غرفه آزاد در اختیار سایر متقاضیان قرار خواهد گرفت و برگزارکننده هیچگونه تعهد و مسئولیتی جهت تخصیص غرفه رزرو شده اینترنتی  به شرکت متقاضی نخواهد داشت.

 

 

 


قوانین و مقررات جانمایی اینترنتی غرفـه و  رزرو  اولیه

 

 

1.       متقاضیان مشارکت در بخش ریالی در داخل سالن باید نسبت به رزرو غرفه فقط به صورت اینترنتی و تکمیل و تحویل  مدارک لازم بر اساس موارد  قید شده در صفحه 6  دفترچه اطلاعات ثبت نام در مهلت مقرر به برگزار کننده اقدام نمایند.

2.       در صورت عـــدم تکمیل و ارائه مــــدارک لازم قید شده در صفحه 6 دفترچه اطلاعات ثبت نام در موعد زمانی 3 روزه مقرر (با احتساب روزهای تعطیل) به ستاد برگزاری، رزرو غرفه منتخب اینترنتی لغو و به عنوان غرفه آزاد در اختیار سایر متقاضیان قرار خواهد گرفت و برگزارکننده هیچگونه تعهد و مسئولیتی جهت واگذاری غرفه رزرو شده اینترنتی  به شرکت متقاضی نخواهد داشت.

3.      ثبت نام از متقاضیان مشارکت در فضای باز بخش ریالی و جانمائی ایشان بصورت حضوری طبق روال سالهای گذشته انجام خواهد گردید.

4.      در صورت تمایل به رزرو غرفه با مساحت بیشتر از متراژهای تعیین شده در نقشه سالنهای تحت پوشش، امکان انتخاب و رزرو بیش از یک غرفه (به شرط مجاورت با یکدیگر) تا سقف مشخص (سقف تقریبی 110 مترمربع)  وجود خواهد داشت.

5.      متقاضیانی که به دلیل مشارکت گروهی به متراژ بالاتر از سقف مشخص شده فوق نیاز دارند، لازم است تا قبل از شروع جانمائی اینترنتی غرفه و رزرو اولیه نسبت به ارائه درخواست خود به ستاد برگزاری جهت بررسی و هماهنگی لازم اقدام نمایند.

6.      برگزارکننده در پذیرش و عدم پذیرش درخواستها اختیار تام دارد و امکان پذیرش متقاضیان با گروههای کالائی جانبی، غیر مرتبط و متفرقه بهیچ وجه وجود ندارد.

7.      تاریخ آغاز جانمایی اینترنتی- رزرو اولیه غرفـه از طریق وب سایت نمایشگاه، ارسال جدول زمانبندی به آدرس e-mail ارائه شده به ستاد برگزاری و ارسال پیامک به شرکتهائی که پس از طی مراحل لازم  به عضویت سایت درآمده اند، حداقل یک هفته قبل از شروع جانمائی اطلاع داده خواهد شد.

8.      تخصیص و انتخاب مکان غرفه براساس اولویت زمانی جانمایی و ثبت فرم اینترنتی و انجام مراحل اینترنتی تا انتها می باشد. بدین معنی که متقاضیان مشارکت از زمان آغاز جانمایــی اینترنتی غرفـه - رزرو اولیه،  براساس گروه کالایی خود میتوانند با مراجعه به سایت جانمائی اینترنتی نمایشگاه و مشاهده نقشه سالن مربوط به گروه خود نسبت به انتخاب غرفه مورد نظر، ثبت فرم اینترنتی و به پایان رساندن مراحل اینترنتی تا مشاهده پیام سبز رنگ "غرفه ها با موفقیت رزرو شد"، اقدام نمایند . بدیهی است دراین خصوص برگزارکننده هیچگونه دخالت و دخل و تصرفی در تعیین و تغییر مکان غرفه نخواهد داشت.

9.      با توجه به اینکه در هنگام ثبت نام اینترنتی امکان انتخاب یک غرفه توسط چند متقاضی بصورت همزمان وجود دارد، تخصیص غرفه توسط سایت  بصورت خـــــودکار برای متقاضی ای که سریعتر ثبت فرم اینترنتی و انجام مراحل اینترنتی را تا انتها و مشاهده پیام سبز رنگ "غرفه ها با موفقیت رزرو شد" انجام داده باشد، صورت خواهد  گرفت. لذا لازم است تا مراحل اینترنتی ثبت نام تا انتها بصورت کامل انجام گردد و توصیه می گردد پس از اتمام مراحل ثبت نام اینترنتی و رزرو اولیه غرفه،  متقاضی با مراجعه مجدد به کنترل پانل یا نقشه سالن مربوطه از ثبت رزرو اولیه غرفه منتخب خود اطمینان حاصل نماید.

10.   دریافت کدکاربری و گذرواژه از ستاد برگزاری لزوما" به معنای امکان واگذاری غرفه به متقاضیان نمی باشد و تخصیص و انتخاب مکان غرفه براساس اولویت زمانی مراجعه به سایت جانمائی،  انتخاب غرفه و ثبت فرم اینترنتی و انجام مراحل اینترنتی تا انتها بوده و در صورت مراجعه متقاضی به سایت جانمائی پس از تکمیل ظرفیت سالنهای تحت پوشش برگزار کننده هیچگونه تعهدی جهت تخصیص غرفه به متقاضی نخواهد داشت.

11.   متقاضیان مشارکت لازم است در هنگام رزرو غرفه نسبت به انتخاب غرفه متناسب با ابعاد، وزن و حجم  دستگاهها و ماشین آلات خود و همچنین محل ستونهای داخل سالن  دقت کافی بعمل آورند. بدیهی است که هرگونه تغییر در ابعاد غرف و جابجائی پس از تکمیل ظرفیت سالنهای تحت پوشش مقدور نمی باشد.  ضمن اینکه جای ستونها  در نقشه سالنها  تقریبی بوده و فقط در هنگام خط کشی در سالنها امکان مشخص کردن وضعیت ستون نسبت به غرفه ها بصورت قطعی امکان پذیر می باشد.

12.   شرکت های متقاضی موظفند با توجه به زمینه فعالیت و گروه کالائی خود فقط و فقط در سالنهائی که توسط برگزار کننده جهت همان گروه کالائی مشخص و تعیین گردیده است و سقف متراژ تعیین شده انتخاب غرفه نمایند(مگر در شرائط استثنائی و با هماهنگی قبلی با مدیر اجرائی نمایشگاه) در غیر اینصورت برگزار کننده مجاز به لغو رزرو شرکت متقاضی می باشد ودر صورت تکمیل ظرفیت وعدم امکان تخصیص فضا درسالن گروه کالائی مربوطه درخواست مشارکت ایشان از سوی برگزار کننده کنسل خواهد شد. متقاضیان مشارکت – با توجه به محدودیت سالنهای تحت پوشش – می توانند نسبت به اخذ غرفه در فضای باز اقدام نمایند.       

13.   تأیید نهائی محل غرفه ها بر عهده برگزارکننده می باشد.  لذا در صورتی که پس از انتخاب غرفه ای توسط متقاضی، ضوابط مربوطه از  قبیل گروه کالایی صحیح، در نظر گرفتن وزن و حجم ماشین آلات، رعایت سقف تعیین شده متراژ، عدم مجاورت غرف رزرو شده  و امثالهم  رعایت نشده باشد برگزار کننده میتواند نسبت به تغییر غرفه متقاضی و اصلاح وضعیت استقرار وی یا حذف و کنسل نمودن غرفه اقدام نماید.

14.    شرکتهای متقاضی که ضوابط مربوطه از  قبیل انتخاب سالن گروه کالایی صحیح، در نظر گرفتن وزن و حجم ماشین آلات، رعایت سقف تعیین شده متراژ، عدم مجاورت غرف رزرو شده و ... را رعایت ننموده یا فقط بدلیل مد نظر داشتن تغییر مکان غرفه بعد از جانمائی اینترنتی نسبت به رزرو اینترنتی غرفه اقدام نمایند، ملزم به پرداخت جریمه های مربوطه از سوی ستاد برگزاری خواهند بود. علاوه بر اینکه ستاد برگزاری از پذیرش ایشان در نمایشگاههای آتی خودداری خواهد نمود.

15.   سالنها و غرفی که در اختیار شرکت کنندگان بخش خارجی نمایشگاه قرار دارد به هیچ وجه قابل واگذاری به شرکت کنندگان ریالی نمی باشد.

16.   ستاد برگزاری از ثبت نام قطعی و واگذاری غرفه به متقاضیانی که بدون طی مراحل و بررسی مدارک و با استفاده از کدکاربری و گذرواژه متقاضیان دیگر جانمائی اینترنتی نموده باشند، خودداری نموده و از پذیرش متقاضیان متخلف در این نمایشگاه و نمایشگاههای آتی ممانعت خواهد نمود.

17.   متقاضیانی که به هر دلیل در موعد زمانی مقرر موفق به جانمائی اینترنتی غرفه و ثبت نام در نمایشگاه نگردیده  یا پس از تکمیل ظرفیت سالنهای تحت پوشش درخواست مشارکت نمایند باید درخواست کتبی خود را  به ستاد برگزاری نمایشگاه ارائه  نمایند تا درصورت انصراف یا حذف هریک از مشارکت کنندگان ثبت نام شده در گروه کالائی مرتبط با  زمینه فعالیت متقاضی، به ترتیب اولویت زمانی دریافت درخواستها توسط ستاد برگزاری در صورت امکان نسبت به جایگزینی متقاضیان جدید اقدام گردد.